Nejpřístupnějším městem Evropy je švédský Borås

Při příležitosti Evropského dne osob se zdravotním postižením (3. prosince) Evropská komise oznámila, že vítězem ceny Access City Award (Přístupné město) pro rok 2015 se stal švédský Borås. Cena byla udělena za „dobrý příklad opatření na místní úrovni, která pomáhají odstranit překážky, s nimiž se lidé se zdravotním postižením každodenně potýkají.

Bezbariérové cestování v tramvajích

Jako úplně první nízkopodlažní tramvaje se v ulicích Prahy objevily v roce 1996 čtyři tramvaje typu RT6N1. Konstrukce těchto vozů ale nebyla pro pražské podmínky příliš vhodná. Použitá výzbroj navíc i přes snahu pracovníků DPP a vynaložené nemalé finanční prostředky neumožnila vozy zprovoznit. Potvrdil to zkušební provoz s cestujícími, který započal v roce 1996 a probíhal po tři roky. Velké množství závad rovněž zabránilo provést zkoušky předepsané Drážním úřadem k získání homologace pro uvedení do standardního provozu. Proto tyto tramvaje dlouhodobě nejezdily a v září 2009 byly prodány.

Vývoj bezbariérového cestování pražskou MHD přiblíží nová výstava

Dopravní podnik hlavního města Prahy pořádá u příležitosti dvacátého výročí uvedení prvního nízkopodlažního autobusu a zprovoznění prvního, kompletně bezbariérově přístupného úseku metra, výstavu Nová éra bez bariér. Jednotlivé expozice cestujícím nastíní, co všechno se v oblasti bezbariérovosti podařilo od devadesátých let do současnosti.