Hodnocení
Hodnocení uživatele:
 
 
 
 
Navštíveno: 9/18
Marie Harcubova
This modern building of the museum opened in 2011. The city sought a new space where it could show both the ancient and contemporary history of the city, its development, significant events and personalities.

During construction, they keep people with disabilities on their mind. The entrance has an automatic door and wheelchair can move inside without any problems, because there is enough space. The ground floor is wheelchair accessible and lifts can be used on two other floors.

Permanent exhibitions are divided into four parts. Information on exhibited items can also be read in Braille and you can listen to the audio guide. There is also the possibility to arrange a "touch tour" where the visually-impaired can get to know some objects by touch.

The museum is not only modern architectonically, but you will find interactive technology inside to make the tour much more interesting. You will also find accessible toilets on all floors.
Text byl přeložen z jazyka angličtina.

WC bezbariérové
Hodnocení uživatele:
 
 
 
 
Navštíveno: 9/18
Marie Harcubova
Muzeum města Liverpool

Moderní budovu muzea otevřeli v roce 2011. Město hledalo nový prostor, kde by mohlo představit dávnou i současnou historii města, jeho vývoj, významné události a osobnosti.

Při stavbě byl kladen velký důraz na přístupnost pro lidi s hendikepem. Vchod má automatické dveře a uvnitř se vozík může pohybovat bez problémů, protože prostoru je dost. Přízemí je bezbariérové a do dvou dalších pater lze použít výtah.

Stálé výstavy jsou rozděleny do čtyř částí. Informace o vystavovaných předmětech si lze přečíst i v Braillově písmu a můžete si poslechnout i audio průvodce. Nechybí možnost domluvit si „dotekovou prohlídku“, kdy se nevidomí mohou seznámit s některými předměty dotekem.

Muzeum je nejen moderní architektonicky, ale uvnitř najdete interaktivní technologie, díky kterým může být prohlídka mnohem zajímavější. Na všech patrech také najdete přístupné toalety.

WC bezbariérové
Zeptejte se lidí, kteří toto místo navštívili
Místa v okolí
Schloss Vaduz
památky
Schlossstrasse 9490 Vaduz, Vaduz, LI
       
Hrad Loket
památky
Zámecká 67/10, Loket, CZ
       
Náměstí Budovatelů
památky
Náměstí Budovatelů, Sokolov, CZ