Marie Harcubova

Moje fotky
Naposledy navštívil
Navštíveno 305 míst
Eklo Hotel Le Havre
ubytování
466, av Bois au Coq, Le Havre, FR
       
Oberweis
jídlo a restaurace
16, Grand-Rue, Lëtzebuerg, LU
       
Appart'City Orléans
ubytování
4 rue de Lahire, Orléans, FR
       
Hodnocení dispointů
Nalezeno 256 hodnocení
Eklo Hotel Le Havre
Kategorie: ubytování
466, av Bois au Coq, Le Havre, FR
2 hodnocení
1 navštívenka
Hodnocení uživatele
Hodnocení uživatele:
 
 
 
 
Navštíveno: 6/19
Textové hodnocení:
Have you ever complained that a hotel room with wheelchair access was not exactly according to your idea and rules? Well, in the French city of Le Havre, there is a hotel that my mom and I will never forget.

At first, we were lulled by the parking lot (even though without a marked wheelchair space) in front of the entrance and an outdoor elevator. Later we found out that the reserved parking was a bit further, but for a fee.

It took us a while to find our room on the first floor of the hotel. My mom opened the door and we couldn´t believe our eyes! We had no idea what was possible ...


Room had size of two and a half meters to two and a half meters. The double bed was on the wall to the right from the door. A narrow shelf above the head along the wall. It should serve not only as a bedside table, but also as a table. A wheelchair user, andable-bodied person, cannot reach it if he/she does not kneel on the bed.

There was about half a meter of space around the two sides of the bed, and a small window with a narrow ledge.

And the bathroom? I had to park under the sink when I arrived inwheelchair so that Mum could open or close the front door. I was sitting on the toilet while showering. A really mini space where you don't have to worry about falling. It's just not possible.

It is true that in regard to equipment (and low price) that nothing was missing in that room. On the other hand, I can't imagine a disabled person alone there. The space was really very small.

Good for one night, it could be done, but it was a curious experience. AS wheelchair users, look for a bigger room ...
Text byl přeložen z jazyka angličtina.
Eklo Hotel Le Havre
Kategorie: ubytování
466, av Bois au Coq, Le Havre, FR
2 hodnocení
1 navštívenka
Hodnocení uživatele
Hodnocení uživatele:
 
 
 
 
Navštíveno: 6/19
Textové hodnocení:
Už jste si někdy postěžovali, že hotelový pokoj s avízovaným bezbariérovým přístupem, nebyl tak úplně podle vašich představ a pravidel? No, ve francouzském městě Le Havre je hotel, na který jen tak s mamkou nezapomeneme.

Na první pohled jsme se nechaly ukolébat parkovištěm (sice bez vyznačeného místa pro vozíčkáře) před vchodem a venkovním výtahem do patra. Později jsme zjistily, že vyhrazené místo bylo kousek vedle, ale za poplatek.

Najít náš pokoj v prvním patře hostelu nám chvilku trvalo. Mamka otevřela dveře a nevěřily jsme svým očím! Netušily jsme, co je možné...

Pokoj dva a půl metru na dva a půl metru. Manželská postel byla přiražena na zdi napravo od dveří. Nad hlavami podél celé zdi úzká polička. Měla posloužit nejen jako noční stolek, ale i jako stůl. Vozíčkář, skoro ani zdravý člověk, na ni nemůže dosáhnout, pokud neklečí na posteli.

Kolem dvou stran postele byl asi půlmetrový prostor, a v nohách ještě malé okno s úzkým parapetem.

A koupelna? Musela jsem do ní při příchodu s vozíkem zaparkovat pod umyvadlo, aby mamka vůbec mohla otevřít nebo zavřít vchodové dveře. Při sprchování jsem seděla na záchodě. Opravdu mini prostor, kde se nemusíte bát, že spadnete. Prostě není možný.

Je pravda, že s ohledem na vybavení (a nízkou cenu) v tom pokoji nic nechybělo. Na druhou stranu si uvnitř samotného člověka s hendikepem nedovedu představit. Ten prostor byl opravdu hodně malý.

Na jednu noc dobrý, dalo se to zvládnout, ale hlavně to byl kuriózní zážitek. Pro vozíčkáře raději hledejte větší pokoj...