Tips for trips
5 More or Less Accessible and Welcoming Destinations

The Czech Republic ranked - on the Booking.com page – in second place the list of countries that warmly welcome tourists from other countries. Our  coutry is really beautiful , but many barriers to overcome. We travel around the world with my mom, we like it mostly everywhere, and we have unimaginably wonderful experiences. I thought of these  five amazing and more or less barrier-free destinations without hesitation.

5 destinací víceméně bez bariér, kde vás vlídně přivítají

Česká republika se umístila - na stránce Booking.com - na druhém místě žebříčku zemí, které vlídně vítají turisty z jiných zemí. Máme to u nás opravdu krásné, ale zatím dost s bariérami. S mamkou cestujeme po světě, líbí se nám všude a nádherných zážitků máme nepočítaně. Napadlo mě bez přemýšlení těchto pět úžasných a víceméně bezbariérových destinací.