Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/12
Marie Harcubova
Jameson, the distillery of the best-selling Irish whiskey, established in Dublin 1780. We went there and learned that the difference between Scotch and Irish whiskey is that when sprouting barley for Scotch, there is a fire burning under it and there´s smoke. And when the barley sprouts for Irish whiskey, it lies on the tile, so smoke does not affect it. And if anyone thinks that the whiskey he's got in the cellar for fifty years will be better and more mature, that's not true. Whiskey age only in barrels, Irish for at least seven years. And how the whiskey matures, the part that evaporates each year is considered a gift to the angels ... And why are sheep and cows smiling in Ireland? Because they get the rinsed grains...

WC accessible
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/12
Marie Harcubova
Jameson, palírna nejprodávanější irské whisky, stojí v Dublinu od roku 1780. Zašly jsme i tam a dověděly se, že rozdíl mezi skotskou a irskou whisky je, že když klíčí ječmen na skotskou, tak pod ní hoří oheň a jde na něj kouř. A když klíčí ječmen na irskou, leží na kachlích, takže na něj kouř nejde. A jestli si někdo myslí, že ta whisky, kterou už má ve sklepě padesát let, bude lepší, a vyzrálejší, tak to není pravda. Whisky zraje jen v sudech, irská minimálně sedm let. A jak tak whisky zraje, tak díl, který se každý rok odpaří, to je dárek andělům... A proč se prý v Irsku ovečky a krávy usmívají? Protože dostávají ta vymáchaná naklíčená zrna ...
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
U Knihomola
food & restaurants
Velké náměstí 26, Hradec Králové, CZ
       
Šrámkův statek
food & restaurants
Piletická 6, Hradec Králové, CZ
       
Zděná bouda
food & restaurants
Hradečnice 633, Hradec Králové, CZ