preview

projekt Euroklíč

Euroklíč - maličkost, která dokáže zásadním způsobem pozitivně ovlivnit každodenní život našich spoluobčanů, kamarádů a přátel se sníženou schopností pohybu a orientace a odstranit významnou bariéru v jejich životě.


Na otázku, jak vznikla myšlenka jednotného evropského klíče, vypráví její autor Martin Dederichs následující příběh: „Jednou v noci jsem zastavil u čerpací stanice a po chvíli si všiml starší dámy na invalidním vozíku. Vypadala bezradně. Opakovaně se snažila otevřít toaletu pro vozíčkáře, ale ta byla nedobytně uzamčená. Se zoufalým výrazem vzhlížela směrem k obleženému pokladnímu pultu a snažila se upoutat pozornost. Bezvýsledně. Až po několika nekonečných minutách se dočkala pozornosti. Na otázku, zda potřebuje klíč od toalety, však krátce a s trpkým úsměvem odpověděla: „Děkuji, už ne.“ „Prožitou noční scénu“, pokračuje M. Dederichs, „jsem pojal jako výzvu. Osobní výzvu mně jako technikovi, abych pomohl lidem se zdravotním postižením. Tu noc se v mé hlavě zrodila myšlenka euroklíče."

OD HISTORIE K BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI

Historie projektu pro osoby se sníženou schopností pohybu  a orientace zvaného „Euroklíč“ je více než dvacetiletá. V roce 1986 přišlo ředitelství německých dálnic s prosbou o pomoc při zajištění jednotného přístupu na sociální zařízení pro osoby se zdravotním postižením u dálničních odpočívadel a čerpacích stanic. Denně totiž docházelo k situacím, kdy byli tito lidé bezradní a museli se potýkat s překážkami, které jim ztěžovaly život. 

Zkušenost stále jasněji ukazovala, že bezbariérová sociální zařízení nemohou být volně přístupná všem, neboť se pak stávají téměř nepoužitelnými, ať už z důvodu znečištění, vandalismu či jejich využívání k jiným účelům (narkomany, bezdomovci, prostitutkami…). 

Důsledným uzamčením sociálních zařízení se však situace nevyřešila, ale dále zkomplikovala. Některá sociální zařízení se stala krátkodobě (zaneprázdněná obsluha), jiná dlouhodobě nebo i zcela nepřístupnými. Klíč byl u pověřeného pracovníka, který byl nedosažitelný; na zvonek určený k přivolání obsluhy nikdo nereagoval. A tato nedobytná zařízení se začala využívat k jiným účelům, většinou jako skladiště. 

Výsledkem spolupráce ředitelství dálnic s klubem pro osoby se zdravotním postižením CBF byl univerzální klíč a speciální zámkový systém.

Letos je v Evropě registrováno přes 1.000.000 vydaných euroklíčů, umožňujících přístup na přibližně 100.000 sociálních 
a technických kompenzačních zařízení. Počet roste velmi rychle v závislosti na poptávce z řad uživatelů. Miliony spoluobčanů se sníženou schopností pohybu a orientace po celé Evropě žijí plnohodnotným životem, cestují autem i veřejnou dopravou do zaměstnání, za sportem, za kulturou, chodí vyřizovat své záležitosti na úřady a v neposlední řadě cestují letadlem, lodí, vlakem či autem na dovolenou.

Cílem mezinárodního projektu „Euroklíč“ je vytvoření sítě jednotně přístupných sociálních  a technických kompenzačních zařízení (výtahů, svislých a schodišťových plošin) a vypracování dostupné databáze.

Vytvoření této sítě je důležité i z pohledu rozvoje cestovního ruchu. Německý klub CBF vydává, pravidelně aktualizuje  a distribuuje publikaci „Der Locus“, mezinárodní seznam objektů osazených eurozámkem. Tato publikace spolu s dalšími, určenými přímo k tipům na cestování, slouží jako návod pro plánování tras a ve významné míře ovlivňuje volbu cílových destinací pro statisíce lidí se zdravotním postižením.

Převedeno na konkrétní příklad: Norský turista cestující autem z Osla přes Kodaň, Berlín, Prahu a Vídeň do cílové destinace v Římě, má (nebo by měl mít) cestou možnost každých 20-30 minut použít a svým euroklíčem odemknout veřejně přístupná sociální zařízení ve všech tranzitních zemích, žel zatím s některými výjimkami, včetně České republiky.


Kdo může získat Euroklíč?

a) Každý člověk se zdravotním postižením, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik nebo onkologický pacient s bydlištěm v ČR. U těch, kteří nejsou držiteli uvedených průkazů, se do „Evidenční karty Euroklíče“  uvede krátké čestné prohlášení o typu postižení.

 b) Euroklíč si mohou zdarma dlouhodobě zapůjčit také osoby pečující o děti do tří let, a to na krajských pracovištích Sítě mateřských center.

Podklady pro vydání dotovaného Euroklíče či jeho zakoupení - Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti. Průkaz TP, ZTP, ZTP/P nebo čestné prohlášení o typu postižení (např. diabetik, stomik, onkologický pacient apod.).

Jak získat Euroklíč? 

1) Dotované Euroklíče se zcela zdarma distribuují OZP či osobám pečujícím o děti do tří let s bydlištěm v následujících krajích:

Středočeský kraj
Plzeňský kraj
Olomoucký kraj
Jihomoravský kraj
Pardubický kraj

2) V ostatních krajích se o této možnosti jedná, ale zatím si mohou OZP, v nich žijící, Euroklíč pouze zakoupit

Kde je možné Euroklíč zakoupit?

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
Partyzánská 1/7, 170 00 PRAHA 7 
kontaktní osoba:
Michaela Kubíčková, asistentka předsedy NRZP ČR 
telefon: 266 753 421
e-mail: m.kubickova@nrzp.cz

Cena Euroklíče je 400 Kč včetně DPH

Možnosti zakoupení Euroklíče
a) osobně         
b) na dobírku – k ceně Euroklíče se připočítává poštovné

Podklady pro zakoupení Euroklíče - Průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Při prodeji Euroklíče s Vámi bude vyplněna Evidenční karta Euroklíče.

 

Zdroj: http://www.eurokeycz.com/1_info.html

 

Komentáře