Planetarium
Kategorie: zábava
Avenue de Boechoutlaan 10, Laken, BE
Hodnocení
Hodnocení uživatele:
 
 
 
 
Navštíveno: 6/19
Marie Harcubova
Most of the visitors in the Heysel area are heading for the great Atomium. But there is also a Mini Europe Miniature Park. Unfortunately, the barrier-free entrance was not accessible due to a football match at a nearby stadium.

When my mom and I were here, we decided to visit Planetarium de Bruxelles. It is often part of the Atomium entrance fee.

The main entrance has steps, but the lady hurried with a portable ramp. There is a barrier-free entrance to the Planetarium from the side of the building. After paying the admission fee the employee opened the door for us.

Do not expect a tour like an observatory one, but rather a huge screen, where the is 23 meters canvas all over the dome... there are 119 projectors showing films. It is always about the universe but from different angles.

We got headphones with a commentary in English, but even without that there was a great show to watch. I got a place in front row. The room is quite dark, so be careful.

The building looks a bit outdated, it would need a little refurbishment according to modern trends. The staff is nice and helpful. If you have any questions, they will be happy to answer them.
Text byl přeložen z jazyka angličtina.
Hodnocení uživatele:
 
 
 
 
Navštíveno: 6/19
Marie Harcubova
Většina návštěvníků v oblasti Heysel míří především k ohromnému Atomiu. Ale je tu mimo jiné i park miniatur Mini Europe. Bohužel bezbariérový vchod nebyl přístupný kvůli fotbalovému zápasu na nedalekém stadionu.

Když už jsme byly s mamkou tady, rozhodly jsme se podívat do Planetária de Bruxelles. Často bývá součástí vstupného do Atomia.

Hlavní vchod má schody, ale přispěchala paní s přenosnou rampou. V úrovni je bezbariérový vchod do Planetária z boku budovy. Po zaplacení vstupného nám zaměstnanec otevřel.

Nečekejte prohlídku jako ve hvězdárně, spíš obrovské plátno, kde v kupoli planetária o rozměrech 23 metrů 119 projektorů promítá filmy. Vždy se jedná o téma vesmír z různých úhlů pohledu.

Dostaly jsme sluchátka s komentářem v angličtině, ale i bez toho se bylo na co dívat. Místo jsem dostala v první řadě. Je tam dost přítmí tak opatrně.

Budova vypadá trochu zastarale, potřebovala by trochu zrekonstruovat podle moderních trendů. Personál je milý a ochotný. Pokud byste měli nějaké otázky, rádi vám na ně odpoví. V angličtině samozřejmě.
Zeptejte se lidí, kteří toto místo navštívili
Místa v okolí
The Wiltern
zábava
3790 Wilshire Blvd, Los Angeles, US
       
Opera Wrocławska
zábava
Świdnicka 35, Wrocław, PL
       
Muzeum Miejskie Wrocławia. Oddział Pałac Królewski
zábava
Kazimierza Wielkiego 35, Wrocław, PL