Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 2/18
Marie Harcubova
The most famous love story is Romeo and Juliet. It takes place in beautiful Verona. If you decide to go there and you´re a wheelchair user, it is not impossible mission. There are cobble stones, but you can move around the city. The terrain is fairly flat. Every visitor who does not know where to start is heading to Piazza Bra, where are beautiful historic buildings, a fountain and a partially barrier-free amphitheater. The famous Juliet´s balcony is not accessible, but to see and photograph this reminder of a moving love scene, it is worth it ...
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/15
Marie Harcubova
Nejznámějším milostným příběhem je Romeo a Julie. Odehrává se v krásné Veroně. Pokud se rozhodnete podívat se tam na vozíku, není to mise nemožná. Kočičí hlavy tu sice mají, ale pohybovat se po městě dá. Terén je poměrně rovný. Každý návštěvník, který neví kde začít, míří na Piazza Bra., kde jsou krásné historické budovy, fontána a částečně bezbariérový amfiteátr. Slavný Juliin balkón přístupný sice není, ale prohlédnout a vyfotit si jej jako připomínku dojemné milostné scény, to za to stojí...
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Dispoints in this location

Review
Visitors