Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 5/17
Marie Harcubova
Hallstatt from the bird perspective is introduced by viewing platform "View of the World Heritage" which floats at a height of 360 m. The steel structure in a pointed shape is located under the Rudolf´s tower and is 12 m above the pit. With the Salzbergbahn cable car, the lift and the panoramic bridge, the platform is comfortably accessible.

The Rudolf tower was founded between 1282 and 1284 by Duke Albrecht I. It was named after his father, Rudolf I. The tower served during the Salt War against the Archbishop of Salzburg Konrad IV as an important point and served as home of the mining supervisors. Today there is a restaurant with a barrier-free terrace.
User review:
 
 
 
 
Visited: 5/17
Martina Petrovická
Hallstatt z ptačí perspektivy představuje vyhlídková plošina „Pohled na světové dědictví“, která se vznáší ve výšce 360 m. Ocelová konstrukce ve špičatém tvaru se nachází pod Rudolfovou věží a ční 12 m nad propastí. Díky lanovce Salzbergbahn, výtahu a panoramatickému mostu je plošina pohodlně dostupná.
Rudolfovu věž zde nechal zřídit v letech 1282 až 1284 vévoda Albrecht I. Pojmenoval ji podle svého otce, Rudolfa I. Věž sloužila během Solné války jako opěrný bod proti salcburskému arcibiskupovi Konrádovi IV. a byla od roku 1313 do pol. 20. stol. domovem důlních dozorců. Dnes se tu nachází restaurace, která je i s terasou bezbariérová.
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Ground With Grass
sights
 
       
Hallstätter See
sights
 
       
Citadelle d'Aigues-Mortes
sights
Grande Rue Jean Jaurès, Aigues-Mortes, FR