Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 3/18
Marie Harcubova
f you are looking for a quieter place, the Chapel of Virgin Mary in Stromkovice definitely worth a visit. You can find it in the forest, on the Kobyla Hill, near the town of Stromkovice. A small wooden chapel, to which leads the beautiful Way of Cross and a healing spring below the chapel. Pilgrimage takes place twice a year here. The nearest date of pilgrimage is May 1. Another possibility of pilgrimage falls on the 1st Sunday after the Virgin Mary's Assumption, after August 15th. Take notice o the original bell, with the symbols of all religions.
User review:
 
 
 
 
Visited: 3/18
Marie Harcubova
Pokud hledáte klidnější místo, tak Kaple Panny Marie ve Stromkovicích rozhodně stojí za návštěvu. Najdete ji v lese, na kopci Kobyla, blízko vesnice Stromkovice. Malá dřevěná stavba, ke které vede krásná Křížová cesta a pod kapličkou lečivá studánka. V Poutní místo se toto místo proměňuje 2x ročně. Nejbližší datum poutní cesty je 1.května. Další možnost pouti padá na 1. neděli po slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, tj. po 15. srpnu. Ve Stromkovicích si všimněte originálního zvonu, se symboly všech náboženství.
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
pramen u sv. jana nepomuckého
sights
 
       
Bozkovské dolomitové jeskyně
sights
Bozkov 263, Bozkov, CZ