Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 11/18
Marie Harcubova
If you think about going on a trip, then the unique Krkonoše Tree Top Trail in Janske Lazne is worth it. They opened it in 2017 and for the first two months, this new attraction faced such a crowd of tourists that the police had to watch so many cars and people coming. More than a year since the opening, we came here with my mom, the crowds were not so big and the whole trip was very nice and cool.

The paid parking is right next to Trail, we paid 70 CZK. As soon as we paid for our tickets (180 CZK for a person with ID of disabled + companion is free of charge), we could go through an accessible turnstile .

We were surprised that it´s quite a long way through the woods via the wooden footbridge from the entrance gate to the observation tower itself. On the railing there are info signs, where you can learn something about the forest and its healthy or unhealthy growth. The footbridge ends in a dark room where is a very interesting exhibit about the forest, the complexity of the roots and the diversity of the creatures living in the soil.

From there, we continued up the observation tower… higher and higher above the top of the sorrounding trees. On each floor there are small wooden signs on the railing with interesting questions. When you open it you will find the answers.

Children, as well as adults, can walk through the adventure parts of the walkway. They can look down the gaps below their feet. The wind was blowing at the top a bit, but the views of the surrounding landscape were really beautiful.
Able-bodied can slide down by helter-skelter. Admission is 50 CZK and you pay it to the operator at the place of the entrance o fit.
Our friend in wheelchair advised us to take our powered wheelchair along, because the spiral structure goes up and up to the top. Although it is not really as steep as we thought, the powered wheelchair was helpful.
And a pleasant surprise at the end – there´s a restaurant and a small souvenir shop.

Come to Janské Lázně city. We wish you nice weather for the views.
User review:
 
 
 
 
Visited: 11/18
Marie Harcubova
Pokud přemýšlíte kam vyrazit na výlet, pak unikátní Stezka korunami stromů v Janských Lázních stojí za to. Otevřeli ji v roce 2017 a první dva měsíce čelila tato nová atrakce takovému náporu turistů, že musela dohlížet i policie. Více než rok od otevření, kdy jsme sem zavítaly s mamkou my, už davy nebyly tak velké a celý výlet byl velmi hezký a pohodový.

Placené parkoviště je hned u Stezky, za asi 4 hodiny jsme zaplatily 70,- Kč. Po zaplacení sníženého vstupného (180 Kč ZTTP/P + doprovod zdarma) nás s vozíkem pustili turniketem.

Překvapilo nás, že od vstupní brány k samotné vyhlídkové věži vede poměrně dlouhá cesta lesem po dřevěné lávce. Na zábradlí jsou tabulky, kde se dozvíte něco o lese a jeho zdravém či nezdravém růstu. Lávka konči v tmavé místnosti, kde je moc zajímavá expozice o lese, spletitosti kořenů stromů a rozmanitosti živočichů žijících v půdě.

Odtud jsme pokračovaly po lávce vyhlídkové věže výš a výš až nad koruny stromů. V každém patře jsou na zábradlí malé dřevěné tabulky se zajímavými otázkami, které když otevřete, zjistíte odpovědi.

Děti, ale i dospělí, se mohou projít po adrenalinových částech chodníku, kdy pod sebou uvidí několikametrovou propast. Na úplném vrcholu věže nám trochu foukalo, ale výhledy po okolní krajině jsou moc krásné.

Chodící se po výšlapu mohou sklouznout dolů tobogánem. Vstupné je 50 Kč a platí se u obsluhy na místě vlezu.

Kamarádka – vozíčkářka nám doporučila vzít s sebou raději elektrický vozík, aby mamka nemusela takovou dobu tlačit mechaničák, protože spirálovitá konstrukce je pořád a pořád do kopce. Sklon sice není ve skutečnosti tak prudký, jak jsme si představovaly, ale s motorovým pohonem byla celá akce rozhodně jednodušší.

A příjemné překvapení na závěr - mají tu i restauraci a malý obchod se suvenýry.

Přijeďte do Janských Lázní, přejeme hezké počasí…
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska
sights
Zamkowa 9, Kowary, PL
       
Braunův Betlém
sights