Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/19
Marie Harcubova
Pfaffenthal glass elevator

A very interesting attraction in Luxembourg is the Pfaffenthal glass elevator. It connects the lower part of the city with the upper one. You can find, among other things, the local barrier-free Notre Dame Cathedral.

The lift relentlessly lifts pedestrians, cyclists and wheelchair users to a height of 71 meters from 6 am to 1 pm after midnight. One cannot decide where to point camera first. If the view of the viaduct or walls or the Mudam Museum. The museum building itself is architecturally interesting. Inside you will find collections of leading contemporary artists.

The elevator service is free. You just need to check the operating hours. It may be closed for maintenance or operating time modified. They warned us that we would have to look for an alternative way to get back.

Anyway, no problem and a great experience for a disabled person.
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/19
Marie Harcubova
Prosklený výtah Pfaffenthal

Velmi zajímavou atrakcí ve městě Lucemburk je prosklený výtah Pfaffenthal. Propojuje spodní část města s tou vrchní, kde najdete, mimo jiné, i místní bezbariérovou katedrálu Notre Dame.

Výtah neúnavně vyváží pěší, cyklisty i vozíčkáře do výšky 71 metrů od 6 hodin ráno do 1 hodiny po půlnoci. Člověk se nemůže rozhodnout, co fotit dřív. Jestli výhled na viadukt či hradby nebo muzeum Mudam. Samotná budova muzea je architektonicky moc zajímavá. Uvnitř najdete sbírky předních současných umělců.

Služba výtahu je zadarmo. Akorát si chce zkontrolovat provozní hodiny. Může být z důvodu údržby uzavřen, nebo upravená provozní doba. Upozornili nás, že bychom musely s mamkou hledat alternativní cestu.

Každopádně pro člověka s hendikepem žádný problém a velký zážitek.
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Autobusové nádraží Plzeň
transport
Husova 60, Plzeň, CZ