Square Jan Palach
category: sights
Square Jan Palach, Lëtzebuerg, LU
Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/19
Marie Harcubova
Many Czechs have left an important imprint outside the borders of our country. After one of them, Jan Palach, they named one square in the capital of the Grand Duchy of Luxembourg, in beautiful Luxembourg city.

This January, we commemorated 50 years since this student of history and political economics made decision for self-immulation at Wenceslas Square in Prague.

He protested like this against the occupation of Czechoslovakia in 1968, and also against the passive attitude of Czech citizens to what was happening at that time.

The idea of the Jan Palach square originated at the initiative of the then deputy mayor of Luxembourg, Fernand Zürn. He felt certain connection to the Czechoslovakia since World War II. He worked for a radio station in the Protectorate and helped with the resistance. They imprisoned him and sentenced him to death. Fortunately, during the Prague Uprising in 1945 he was free.

It all began with a commemorative plaque, which Ferdinand Zurn and his colleague placed on the corner of Square on August 20, 1969, without permission, without the blessings of higher places. But nobody took it off.

Jan Palach Square, located at the western end of Place d'Armes, became official after a visit of Czech President Václav Havel in 1991.

There is also a historical memorial to the poets and writers of the Luxembourg national anthem, Dicks and Lentz, in this square.

Luxembourg is very interesting and beautiful city, you should see ...
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/19
Marie Harcubova
Překvapivé místo pro Náměstí Jana Palacha

Nejeden Čech zanechal důležitou stopu za hranicemi naší země. Po jednom z nich, Janu Palachovi, pojmenovali náměstí v hlavním městě velkovévodství Lucemburska, v krásném Lucemburku.

Letos v lednu jsme si připomněli 50 let od chvíle, kdy se tento student historie a politické ekonomie rozhodl na Václavském náměstí upálit.

Protestoval tímto smutným činem proti okupaci Československa v roce 1968, a také proti pasivnímu přístupu občanů k dění v tehdejší společnosti.

Myšlenka náměstí vznikla z iniciativy tehdejšího zástupce primátora Lucemburku jménem Fernand Zürn. Měl k Čechám vztah už od 2. světové války. Pracoval pro rozhlasovou stanici v protektorátu a pomáhal s odbojem. Uvěznili ho a odsoudili k smrti. Naštěstí byl během květnového povstání roku 1945 osvobozen.

Vše začalo pamětní tabulkou, kterou 20. srpna 1969 umístil Ferdinand Zurn s kolegou na roh náměstí v Lucemburku, a to bez povolení, bez požehnání z vyšších míst. Nikdo ji ale nikdy nesundal.

Náměstí Jana Palacha, které se nachází na západním konci náměstí Place d'Armes, se stalo po návštěvě prezidenta Václava Havla v roce 1991 oficiálním.

Na tomto náměstí je také historický památník básníků a autorů textu lucemburské národní hymny, Dickse a Lentze.

Lucemburk je celkově moc zajímavé a krásné město, to byste měli vidět...
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Neues Schloss
sights
Schloßplatz 12, Meersburg, DE
       
Grottes De Betharram
sights
Chemin Léon Ross, Saint-Pé-de-Bigorre, FR
       
Nyhavn
sights
Nyhavn, København, DK