Arnold Schwarzenegger Museum
category: sights
Linakstrasse 9, Thal, AT
Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 11/19
Marie Harcubova
Did you know that the famous American-Austrian actor, former politician and director Arnold Schwarzenegger has had his own museum since 2011?

In the small town of Thal near Graz, there´s Arnold´s birth house, turned into a museum in his honor.

Unfortunately there are 2x2 steps in front of the entrance. But if you overcome these small barriers, the entire ground floor of the house is otherwise accessible. You will learn a lot about his life. From childhood and school years, to great popularity in bodybuilding, to successful career as a governor of California.

On the first floor up the stairs, they show interesting stuff from his most famous action films. Among the exhibits prevail those from the Terminator movie. Fearsome robots, a robust motorbike… on the screens, you can watch movie clips of his speeches and interviews.

If you happen to be in the town of Thal, at least you can take a picture of his statue standing in front of the museum. And who knows, maybe Arnie himself will show up…
User review:
 
 
 
 
Visited: 11/19
Marie Harcubova
Věděli jste, že známý americko-rakouský herec, bývalý politik a režisér Arnold Schwarzenegger má od roku 2011 vlastní muzeum?

V malém městečku Thal nedaleko Štýrského Hradce (Graz), v Arnoldově rodném domě, vzniklo na jeho počest muzeum.

Bohužel jsou před vchodem 2x2 schody. Ale pokud tyto malé bariéry překonáte, celé přízemí domu je jinak přístupné. Dozvíte se tu mnohé o jeho životě. Od dětství a školních let, přes velkou popularitu v kulturistice, až po úspěšnou kariéru guvernéra Kalifornie.

V patře po schodech vystavují zajímavé rekvizity z nejznámějších filmů tohoto slavného představitele akčních hrdinů. Mezi exponáty převládají ty z Terminátora. Strach nahánějící roboti, robustní motorka… na obrazovkách tady pouští ukázky z filmů nebo úryvky z jeho proslovů a rozhovorů.

Pokud se náhodou v městečku Thal objevíte, přinejmenším se můžete vyfotit s jeho sochou, která stojí před muzeem. A kdo ví, třeba i se samotným Arniem, občas sem totiž zavítá…
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Schloss Eggenberg
sights
Eggenberger Allee 90, Graz, AT
       
Museum im Palais
sights
Sackstraße 16, Graz, AT
       
Poštovní náměstí
sights
Poštovní náměstí, Aš, CZ