Marie Harcubova

My photos
Last visited
Visited 384 places.
Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
entertainment
Zámeček 456/30, Hradec Králové, CZ
       
pramen u sv. jana nepomuckého
sights
 
       
Postmuseum
sights
Städtle 37, Vaduz, LI
       
Dispoint reviews
371 Dispoint review found
Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
category: entertainment
Zámeček 456/30, Hradec Králové, CZ
2 reviews
1 visit
review
User review:
 
 
 
 
Visited: 7/20
Text:
Planetarium Hradec Králové

It is currently the oldest planetarium in the Czech Republic. The building attracts with its unusual shape from the outside.

The planetarium has existed since 1957, but over time it has had to be modernized. The current technologies used have made this place a unique space.
In addition to the hall with a full-screen projection in the dome, there is a foyer where you can see the interactive exhibition Microworld - Macroworld. There are also interesting exhibitions on the program.

The ground floor and the hall with a capacity of 95 seats is barrier-free.
Admission for holders of a card of disabled is reduced.

In summer, all the stars can be well observed, but especially Jupiter and Saturn, because its best visibility is during this season.
Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
category: entertainment
Zámeček 456/30, Hradec Králové, CZ
2 reviews
1 visit
review
User review:
 
 
 
 
Visited: 7/20
Text:
V současnosti jde o nejstarší planetárium v Čechách. Budova zaujme svým neobvyklým tvarem i zvenčí.

Planetárium existuje už od roku 1957, ale časem muselo projít modernizací. Současné použité technologie udělaly z tohoto místa unikátní prostor.

Kromě sálu s celoplošnou projekcí v kopuli je tu foyer, kde si můžete prohlédnout interaktivní expozici Mikrosvět – makrosvět. Také jsou často na programu zajímavé výstavy.

Bezbariérové je přízemí i sál s kapacitou 95 sedadel.

Vstupné pro držitelé průkazu ZTP/P je snížené.

V létě lze dobře pozorovat všechny hvězdy, ale především Jupiter a Saturn, protože je v tomto období nejlepší viditelnost.
Text was translated from Czech.