Marie Harcubova

My photos
Last visited
Visited 337 places.
Château de Chambord
sights
Château de Chambord, Chambord, FR
       
Arnold Schwarzenegger Museum
sights
Linakstrasse 9, Thal, AT
       
Chapelle du Tremalo
sights
 
       
Dispoint reviews
306 Dispoint review found
Château de Chambord
category: sights
Château de Chambord, Chambord, FR
2 reviews
1 visit
review
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/19
Text:
You must have heard the term " Castles of the Loire Valley" before. Along the longest French Loire River, there are 120 Gothic and Renaissance castles located between Orleans and Angers.

The largest of them is the Chateau Chambord. This residence was an idea by Francis I Not only as a residence for the hunting season, but also a symbol of power.

Only ground floor is accessible for people with disabilities. There is a ticked office, but disabled people have free admission. Here you will find an interesting room where they ushered visitors and beautifully decorated carriages are displayed in other room.

Above all, pay attention to the massive staircase, which supposedly designed by the famous Leonardo da Vinci. The interesting fact is that the one, who goes up does not meet the one who goes down.

Its large gardens are easily accessible. The surface is either paved or you ca go on the wide paths.

Although Chambord is one of many others, it is definitely one of the most impressive…
Château de Chambord
category: sights
Château de Chambord, Chambord, FR
2 reviews
1 visit
review
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/19
Text:
Určitě jste už někdy slyšeli pojem „zámky na Loiře“. Podél nejdelší francouzské řeky Loiry se nachází mezi městy Orleáns a Angers na 120 gotických a renezančních zámků.

Největším z nich je zámek Chambord. Toto sídlo nechal postavit František I. Nejen jako sídlo pro období lovu, ale také symbol moci.

Přístupné lidem s hendikepem je pouze přízemí. Je tu pokladna, ale postižení mají vstup zdarma. Najdete tu zajímavý pokoj, kam uváděli návštěvy a v jedné z místností jsou vystavené krásně zdobené kočáry.

Hlavně ale věnujte pozornost mohutnému schodišti, které prý navrhoval slavný Leonardo da Vinci. Zvláštností je, že ten, kdo vychází nahoru, nepotká toho, kdo schází dolů.

Rozlehlé zahrady jsou s vozíkem dobře přístupné. Povrch je buď dlážděný nebo se dá procházet po širokých pěšinách.

Zámek Chambord je sice jeden z mnoha dalších, ale rozhodně je jeden z nejpůsobivějších…
Text was translated from Czech.